Scroll down for English

Armas muuseumikülastaja!

Unistame uuest Pärnu Muuseumi püsinäitusest ning vajame Sinu abi!
Palume Sul jagada meiega oma mõtteid äsja külastatud muuseumi kohta ja mõtelda meiega koos, milline võiks olla üks põnev ja tõsiseltvõetav ajaloomuuseum.
TÄIDA KÜSITLUS SIIN
Küsimustikule vastamine võtab aega maksimaalselt 15 minutit.
Vastata võid oma emakeeles.
Küsitluse saab täita ka paberil meie muuseumides.

Sinu arvamus ja ideed on meile tähtsad!


Dear museum visitor!

We are dreaming of creating a new permanent exhibition at the Pärnu Museum and we need your help! We invite you to share your thoughts about the museum you just visited and to think with us about what an exciting and credible history museum could be like.

FILL OUT THE SURVEY HERE

It will take no more than 15 minutes to answer the questions.
You can reply in your native language.
You can also fill out the survey on paper in our museums

Your opinion and ideas are important to us!