Uurijatele

Pärnu Muuseum pakub uurijatele võimalust kasutada arhiivkogu, mis koosneb põhiliselt dokumentidest – nii käsikirjas kirjutatud kui ka trükikojas trükitud brožüüridest. Suure osa kogust moodustavad erinevatel aegadel välja antud plakatid, müürilehed, affiššid, kuulutused, kinoreklaamid ja lendlehed.

Pärnu Muuseumi kogu on jaotatud järgmiselt:
Ajalugu (Aj)
Arheoloogia (A)
Arhiiv (Ar)
Arhiivraamatukogu (ArR)
Botaanikakogu (B)
Etnograafiakogu (E)
Fotokogu (F)
Geoloogiakogu (G)
Kaardikogu (Ka)
Kunstikogu (K)
Numismaatikakogu (N)
Zooloogiakogu (Z)

Pärnu Muuseumi kogude korralduse ja kogumispoliitika alusdokument (pdf.)

NB! Uurijatesaal on avatud T-R 10-17.

Palume oma tulek eelnevalt kokku leppida aadressil kylli@pernau.ee

Avalik MuIS

Eesti Muuseumide Infosüsteem (MuIS) on veebipõhine töökeskkond, mis on mõeldud muuseumikogude haldamiseks ja riigivara üle arvestuse pidamiseks ning võimaldab teha muuseumides leiduva informatsiooni kättesaadavaks nii erialaspetsialistile kui kõigile teistele huvilistele.

Tutvu Pärnu Muuseumi kogudega MuIS-i keskkonnas.