Loengusarja “Pärnu ja Pärnumaa ajaloo uurimisest” hooaja viimane loeng

 Neljapäeval,  18. mail kell 15.30 toimub Pärnu Muuseumis loengusarja selle hooaja viimane loeng, mis on pühendatud pöörastele 1980ndatele. Pärnu kuurordist räägib muuseumipedagoog ja turismiajaloolane Tiit Kask

Nõukogude perioodi Pärnu kuurort oli üheaegselt aasta läbi toimiv
üleliiduline tervisekuurort ja menukas, kuid ametlikult tunnustamata
suvine puhkekuurort. Linn täitis tsentraliseeritud juhtimisega ohjatud
nõukogude kuurortravisüsteemis kohaliku alltöövõtja rolli. Populaarse
puhkuseveetmise kohana kandis Pärnu suvehooajal topelt koormust. 19.
sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse pikaajaliselt Pärnus peatunud St.
Peterburist ning Moskvast saabunud suvitajate traditsioone jätkasid
Leningradist ja Moskvast pärit loovintelligentsi ja haritlaskonna
esindajad.

Kui Pärnu tähistas 1988. aastal pidulikult kuurordi asutamise 150.
aastapäeva, oli nõukogulik sanatoorne kuurordisüsteem heitlike
poliitiliste olude tõttu nii majanduslikult kui ka organisatsiooniliselt
ennast ammendamas. Samas ei saa kuidagi alahinnata kuurordi ravibaasi
väljaarendamise ja kurortoloogiaalase teadustööga seotud saavutusi ning
tollaste suviste kultuurisündmuste tähendust ning mõju 1990-ndatel Pärnu
rahvusvaheliselt tuntud-tunnustatud tervise- ja puhkekuurordi ning
suviste kõrgkultuuriprojektide meka - Eesti Suvepealinna - maine
kujunemisele. 1980ndad olid pöördelised mitte ainult Pärnule ja Eestile. See oli
kümnend, mis muutis maailma.

Pärnu Muuseum korraldab kord kuus loenguõhtu Pärnu ja Pärnumaa õpetajatele ja huvilistele. Loengud kätkevad endas piirkonna ajaloo tutvustamist ja identiteedi kinnistamist. Loengusari on eelkõige suunatud õpetajatele, kuid oodatud ka kõik teised ajaloohuvilised väljastpoolt õppeasutusi. Eesmärgiks on paikkonna ajaloolise kultuuriloo ja muuseumi töövaldkondade tutvustamine ning täiendkoolituse pakkumine piirkonna kooliõpetajatele. Loengumaterjalid on abiks riiklike õppekavade mitmekesistamisel.
Loengusarja esimene moodul leiab aset jaanuarist maikuuni 2017. aastal. Moodul koosneb viiest loengust. Loengud on mõeldud õpetajatele täiendkoolitusena ja Pärnu Muuseum omab õigust väljastada loengusarja lõppedes igale koolituse läbinud õpetajale tunnistus.
Pärnu Muuseum väljastab loengusarja lõppedes ühe mooduli kõikidest loengutest (neid on kokku 5) osavõtjatele tunnistuse ja ainepunktid 0,5 EAP ulatuses.
Täiendkoolitusel osalevatele õpetajatele on loengutes osalemine tasuta, teistele huvilistele näitusepiletiga (4/3€).
NB! Oma osalemisest palun teavitada aadressil aleksandra@pernau.ee
Projekti toetab Pärnu Linnavalitsus ja Pärnumaa Omavalitsuste Liit.