Loengusarja “Pärnu ja Pärnumaa ajaloo uurimisest” hooaja neljas loeng

 Neljapäeval, 27 . aprillil kell 15.30 toimub Pärnu Muuseumis loengusarja selle aasta neljas loeng, mis on pühendatud ärkamisajale. Peavarahoidja Ülli Kont räägib Pärnu tsunftidest.


Väga palju on kirjutatud ja räägitud tsunftidest kui keskaja käsitööliste organisatsioonidest. Rääkides gildist või tsunftist, manavad inimesed tavaliselt silme ette pildi keskaegsest linnast ja töökojast. Ka kooliprogrammides on kohustuslik teada meistritest, sellidest ja õpipoistest kui keskaegsete käsitööliste ühingu liikmetest. Samas on palju räägitud, et sellised organisatsioonid toimisid oma reeglitega kohati veel 19.sajandil. Tsunftiseadusi muudeti erinevates riikides erinevatel aegadel, need kadusid eri aastatel ja nende sisekord muutus, kuid Pärnus pidas pottseppade tsunft vastu 1915. aastani. Tsunfte võiks nimetada meie tarbekunsti alguspunktiks, sest nende töö kvaliteet ja disain olid kõrge tasemega. 19.sajandil vohava vabrikutoodangu madala kvaliteediga esemete taustal olid meistrite tööd silmapaistvalt ilusad, kuid kindlasti kallimad ning lõpuks olid tsunftid sunnitud oma uksed sulgema.

Pärnu Muuseum korraldab kord kuus loenguõhtu Pärnu ja Pärnumaa õpetajatele ja huvilistele. Loengud kätkevad endas piirkonna ajaloo tutvustamist ja identiteedi kinnistamist. Loengusari on eelkõige suunatud õpetajatele, kuid oodatud ka kõik teised ajaloohuvilised väljastpoolt õppeasutusi. Eesmärgiks on paikkonna ajaloolise kultuuriloo ja muuseumi töövaldkondade tutvustamine ning täiendkoolituse pakkumine piirkonna kooliõpetajatele. Loengumaterjalid on abiks riiklike õppekavade mitmekesistamisel.
Loengusarja esimene moodul leiab aset jaanuarist maikuuni 2017. aastal. Moodul koosneb viiest loengust. Loengud on mõeldud õpetajatele täiendkoolitusena ja Pärnu Muuseum omab õigust väljastada loengusarja lõppedes igale koolituse läbinud õpetajale tunnistus.
Pärnu Muuseum väljastab loengusarja lõppedes ühe mooduli kõikidest loengutest (neid on kokku 5) osavõtjatele tunnistuse ja ainepunktid 0,5 EAP ulatuses.

Täiendkoolitusel osalevatele õpetajatele on loengutes osalemine tasuta, teistele huvilistele näitusepiletiga (4/3€).

NB! Oma osalemisest palun teavitada aadressil aleksandra@pernau.ee

Projekti toetab Pärnu Linnavalitsus ja Pärnumaa Omavalitsuste Liit.