Loengusarja uue hooaja kolmas loeng

 Neljapäeval, 23 . märtsil kell 15.30 toimub Pärnu Muuseumis loengusarja selle aasta kolmas loeng, mis on pühendatud barokiajastule. Pärnu Muuseumi barokisaalis asuvast perekonnavapist räägib kunstiajaloolane Kristiina Vunk.


17. sajandi keskpaiku lasi kaupmees Hinrich vom Damme müürida oma maja Pika tänava poolse peaportaali kohale perekonna vapi ning aastaarvu 1647. Tänaseks on ehitis küll hävinud, kuid vapp Pärnu Muuseumi barokisaalis endiselt näha. Nii nagu Pärnu ajaloos on vom Damme isik võrdlemisi tagasihoidlikul kohal, nii varjutab ka muu barokisaali väljapanek seda huvitavat vappi.

Loengu esimeses pooles tutvutakse selle museaaliga lähemalt; uuritakse vapil kujutatut ning miks oli 1647. aasta nii oluline kaupmees vom Damme elus. Tähelepanuta ei jää kaupmehe elamu ning Pärnu olud 17. sajandi esimesel poolel.
Loengu teises pooles vaadeldakse samaaegseid kaupmeeste märke mujal Euroopas ning 1647. aastal kaupmeeskonda mõjutanud sündmusi mujal maailmas.
Pärnu Muuseum korraldab kord kuus loenguõhtu Pärnu ja Pärnumaa õpetajatele ja huvilistele. Loengud kätkevad endas piirkonna ajaloo tutvustamist ja identiteedi kinnistamist. Loengusari on eelkõige suunatud õpetajatele, kuid oodatud ka kõik teised ajaloohuvilised väljaspoolt õppeasutusi. Eesmärgiks on paikkonna ajaloolise kultuuriloo ja muuseumi töövaldkondade tutvustamine ning täiendkoolituse pakkumine piirkonna kooliõpetajatele. Loengumaterjalid on abiks riiklike õppekavade mitmekesistamisel.
Loengusarja esimene moodul leiab aset jaanuarist maikuuni 2017. aastal. Moodul koosneb viiest loengust. Loengud on mõeldud õpetajatele täiendkoolitusena ja Pärnu Muuseum omab õigust väljastada loengusarja lõppedes igale koolituse läbinud õpetajale tunnistus.
Pärnu Muuseum väljastab loengusarja lõppedes ühe mooduli kõikidest loengutest (neid on kokku 5) osavõtjatele tunnistuse ja ainepunktid 0,5 EAP ulatuses.

Täiendkoolitusel osalevatele õpetajatele on loengutes osalemine tasuta, teistele huvilistele näitusepiletiga (4/3€).

NB! Oma osalemisest palun teavitada aadressil aleksandra@pernau.ee

Projekti toetab Pärnu Linnavalitsus ja Pärnumaa Omavalitsuste Liit.