Kolmikloeng "Pärnu maakonna planeerimise minevikust ja hetkeseisust“.

Loengusarja “Pärnu ja Pärnumaa ajaloo uurimisest” viimane sügisene loeng "Pärnu maakonna planeerimise minevikust ja hetkeseisust“. leiab aset 15.12.2016, kell 15.30 – 17.00.

 Pärnu maakonna planeerimise minevikust ja hetkeseisust annavad asjatundliku ülevaate Pärnu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Heiki Mägi, arengutalituse juhtaja Urmas Kase ja planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn. Juttu tuleb rahvastikutrendidest ja asustuse paiknemisest Pärnumaal, tähtsamatest transpordiühendustest ja tehnilise taristu tulevikukavadest, looduskeskkonna väärtustest ning Pärnumaa võimalikust tulevikust aastani 2030 läbi planeerijate silmade.


Loengusari “Pärnu ja Pärnumaa ajaloo uurimisest” on loengusari Pärnu Muuseumis, mille raames toimuvad kord kuus loenguõhtud Pärnu ja Pärnumaa uurimise hetkeseisust ja kaasajal huvipakkuvatest teemadest. Loengud kätkevad endas piirkonna ajaloo tutvustamist ja kohaliku identiteedi kinnistamist.
Loengusari on eelkõige suunatud õpetajatele, kuid oodatud ka kõik teised ajaloohuvilised väljaspoolt õppeasutusi. Eesmärgiks on paikkonna ajaloolise kultuuriloo ja muuseumi töövaldkondade tutvustamine ning täiendkoolituse pakkumine piirkonna kooliõpetajatele. Lektoriteks on tunnustatud Eesti teadlased, kes tegelevad süvitsi ka Pärnu ajaloo teemadega. Loengumaterjalid ja praktikumid muuseumi fondides on aluseks riiklike õppekavade mitmekesistamiseks.
Täiendkoolitusel osalevatele õpetajatele on loengutes osalemine tasuta, teistele huvilistele näitusepiletiga (3/2/1€).
Loengusari koosnes kahest moodulist. Esimene moodul leidis aset 2016. a. veebruarist maikuuni ning teine septembrist detsembrini. Üks moodul koosneb kolmest loengust ja ühest loengust/praktikumist Pärnu Muuseumi fondides.
Pärnu Muuseum väljastab loengusarja lõppedes ühe mooduli kõikidest loengutest (kõik 3 loengut ja 1 fonditund/praktikum) osavõtjatele tunnistuse ja ainepunktid 0,5 EAP ulatuses.


NB! Oma osalemisest palun teavitada aadressil kylastused@pernau.ee