Sel aastal kulgeb Pärnumaa Jüriöö Märgutulede eksperimendi teekond Läänemaalt Pärnumaale. Tulemärguanne saab alguse Kullamaalt ning jõuab Kurese külas asuvale pronksiaegsele Pakamäe linnusele, kus muinaslinnuse ajalugu tutvustab arheoloog Mati Mandel, millele järgneb vanadest traditsioonidest kantud jüritule süütamine. Soovijatel võimalus osaleda ka tõrvikuhoidjana tuleketis.

Buss Pärnu Muuseumi eest Kuresele väljub kell 19.00.

PS! Kohtade arv bussis on piiratud


KOHTADE ARV BUSSIS ON TÄIS! Üritusest osavõtmiseks võib kohale tulla oma transpordiga.

Täpne asukoht SIIN

Alates 2013. aastast on Pärnumaal Pärnu Muuseumi ja Kaitseliidu Pärnumaa maleva eestvedamisel tähistatud Jüriöö ülestõusu aastapäeva tuleteate edastamise eksperimendiga. Eksperimendi käigus on välja selgitatud, kui kaua võtab aega inimketi ja märgutulede abil teate edastamine maakonna piiril asuvast muistsest maalinnast Pärnu südalinna. Tuleteade on tõrvikute süütamine eelmise tõrviku märguande peale, piki valitud trassi. Nii saab edasi anda teadet, kui puuduvad sidevahendid ja noorema riimkroonika järgi kasutati seda ka Jüriööl ülestõusu märguandena.

22. aprillil tähistame maarahva tähtsaimat püha ja Asutava Kogu kokkutulemise sajandat aastapäeva üle-eestilise üritusega Jüriöö Märgutuled 2019. Suurejoonelise ürituse raames saadame Paide Ordulinnuse vahitornist märgutule tuhandete vabatahtlike tulekandjate abiga Eestimaa eri paikadesse. Jüripäeva pidustused toimuvad nii märgutulede alguspunktis - Paides, kui ka nendes Eestimaa paikades, kuhu märgutuli viiakse.